Go to Top

Genoptræning i varmtvandsbassin

Genoptræning/ Vedligeholdelsestræning
Dette hold er egnet til personer som gerne vil genoptræne deres krop efter skader eller operationer, men også til dem som blot ønsker at forebygge. Ved bevægelse i vand skånes muskler og led så kroppen ikke bliver overbelastet.

Mandag

Kl. 11:15 – 11-45 til og med 19.06.2017

Fredag

Kl. 12:00 – 12:30 til og med 23.06.2017
Kl. 13.15 – 13.45 til og med 23.06.2017

Pris:                                35 kr.

10 turs kort                     315 kr.

genoptrvarmt