Go to Top

Priser 2019

Et enig Forretningsudvalg for Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter har i forbindelse med budgetlægning for 2019 besluttet, at hæve billetpriserne i svømmehallen inkl. wellnessområde. Beslutningen er taget bl.a. på baggrund af de stigende omkostninger til energi (el, vand, varme), og for at kunne holde det samme høje serviceniveau som nu. Priserne er senest justeret i år 2016. Alle klippekort gælder i 2 år fra købsdato. Klippekort, samt plastikklippekort til gymnastik som er ældre end 2 år gælder ikke længere og bliver bare kasseret.

Pensionist gælder fra 65+ = pensionist/børnebillet
Børne billet gælder til og med 14 år, fra 15 år gælder voksenbillet
Førtidspensionist gælder som pensionist ved fremvisning af dokumentation/kort fra kommunen.

 

 

Menu